17.09.2018.
Veselības ministrija atbalsta Latvijas sporta pārvaldības modeļa maiņu un gatava uzlabot fizisko aktivitāšu pieejamību ikvienam

Veselības ministrija reaģējusi uz sportistu un sporta organizāciju iniciatīvas “Es atbalstu sportu!” nosūtīto vēstuli, norādot, ka izprot vēstulē izklāstītās problēmas Latvijas sporta nozarē un piekrīt, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ikdienas fiziskās aktivitātes ir nepietiekamas, kas negatīvi ietekmē veselību. To apstiprinot arī vairāki Latvijā veiktie pētījumi.

 

Turklāt Veselības ministrija piekrīt, ka īpaša uzmanība fizisko aktivitāšu veicināšanā ir jāvelta bērniem izglītības iestādēs, palielinot fizisko aktivitāšu apjomu izglītības programmās, kā arī sekmējot bērnu iesaisti ar fizisko aktivitāti saistītā interešu izglītībā.

 

Lai uzlabotu situāciju fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā, Veselības ministrija ir gatava atbalstīt iespēju pārskatīt Latvijas sporta pārvaldības modeļa maiņu un iesaistīties vēstulē minēto problēmu risināšanā, uzlabojot iedzīvotāju zināšanas un izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī veicinot fizisko aktivitāšu pieejamību pašvaldībā un valstī kopumā.